Strona główna

Jaką tablicę interaktywną wybrać?

lut 28 2012 | Komentarze (0)

Technologia

Ważnym elementem przy wyborze tablicy interaktywnej jest technologia i związana z nią rozdzielczość (im wyższa tym lepiej). Wpływa ona na precyzję działania urządzenia. Od … Czytaj więcej

Jakie dane powinien zawierać wniosek?

lut 21 2012 | Komentarze (0)

Dyrektorzy szkół, z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub rady szkoły, występują do organów prowadzących z wnioskiem o wyposażenie szkoły w … Czytaj więcej

Jak najlepiej skorzystać z programu?

lut 15 2012 | Komentarze (0)

Program pilotażowy MEN „Cyfrowa Szkoła” to ogromna szansa na wyposażenie szkoły w potrzebny sprzęt. Wybór nie jest łatwy. Sam program rodzi wiele pytań, a oferta Czytaj więcej

Jakie środki są przewidziane na realizację programu?

lut 01 2012 | Komentarze (0)

Ponieważ program ten w tym roku jest tylko programem pilotażowym, na całą Polskę przeznaczone jest około 50 mln zł, co zgodnie z szacunkami ministerstwa wystarczy … Czytaj więcej