Strona główna

Jakie środki są przewidziane na realizację programu?

Data dodania: lut 01 2012

Ponieważ program ten w tym roku jest tylko programem pilotażowym, na całą Polskę przeznaczone jest około 50 mln zł, co zgodnie z szacunkami ministerstwa wystarczy na wyposażenie około 400 szkół.

Szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości uzależnionej od ilości uczniów:

1) do 100 uczniów (szkoły małe) – do 90 tys. zł;
2) od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) – do 140 tys. zł;
3) 301 i więcej uczniów (szkoły duże) – do 200 tys. zł.

W latach 2013-2016 ma być wdrażany właściwy program, którego budżet ma wynosić około 2 mld zł.

Skomentuj