Strona główna

Jakie dane powinien zawierać wniosek?

Data dodania: lut 21 2012

Dyrektorzy szkół, z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub rady szkoły, występują do organów prowadzących z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w terminie do dnia 23 marca 2012 r.

Wniosek dyrektora szkoły zawiera:

  1. nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail;
  2. informację, czy szkoła jest szkołą z obszarów wiejskich, miasta do 5000 mieszkańców lub z miasta powyżej 5000 mieszkańców;
  3. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV w roku szkolnym 2012/2013, oszacowaną na podstawie liczby uczniów klas III według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
  4. liczbę nauczycieli uczących w klasach IV według danych SIO na dzień 30 września 2011 r., w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne w wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. d;
  5. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy, inne urządzenia i narzędzia informatyczne wykorzystywane do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą lub o planach wprowadzania takich rozwiązań;
  6. informację o wariancie wykorzystania przenośnych komputerów dla uczniów, o którym mowa w § 5 ust. 1;
  7. w przypadku, gdyby wniosek dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany – informację o wyborze drugiego wariantu albo o odstąpieniu od udziału w programie;
  8. kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych;
  9. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Skomentuj