Strona główna

Dysk pomiarowy Labdisc Uniwersalny

Data dodania: sie 05 2015

Labdisc Uniwersalny to cyfrowe, mobilne laboratorium przyrodnicze. W niewielkich rozmiarów dysk wbudowano 13 czujników tworząc w ten sposób kompaktowe i poręczne urządzenie do przeprowadzania rzeczywistych doświadczeń z cyfrową dokładnością. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi i wewnętrznej pamięci można dokonywać pomiarów tak w pomieszczeniach jak również w terenie niezależnie od dostępu do komputera czy tabletu. Pomiary przeprowadzone poza klasą są zapisane w pamięci urządzenia a po powrocie do szkoły przesyłane do komputera.

Czy wiesz, że:

Dyski pomiarowe Labdisc łączą się z komputeami i tabletami za pomocą Bluetooth lub przewodem USB.

Czujniki w Labdisc Uniwersalnym  dobrano tak aby umożliwiały podstawowe pomiary z zakresu fizyki i chemii. Pozwala to na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów na różnych etapach kształcenia. Wyniki dokonywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu dysku lub na ekranie komputera czy tabletu w oprogramowaniu GlobiLab (oprogramowanie dostępne na wszystkie systemy:Windows, MAC, Linux, iOS i Android).

Czy wiesz, że:

Dzięki połączeniu Bluetooth dysku z komputerem doświadczenia można przeprowadzać w dowolnym miejscu w klasie, a nie tylko przy ławce gdzie stoi komputer.

Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc Uniwersalny umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel, cyfrowych mierników oraz na mapach Google. Na wykresach można nanosić wiele adnotacji oraz zdjęć. Dla lepszej analizy dostępne są również funkcje matematyczne.

Czy wiesz, że:

Labdisc Uniwersalny i Biochem wyposażone są w GPS co pozwala na przenoszenie pomiarów na Mapy Google.

Wbudowane czujniki

Labdisc Uniwersalny umożliwia wykonywanie następujących pomiarów: napięcia i natężenia, prądu, jasności oświetlenia, ciśnienia, temperatury, pH, odległości, wilgotności, poziomu hałasu oraz współrzędnych GPS i prędkości.

czujniki Labdisk Uniwersalny - cyfrowe, mobilne laboratorium doświadczalne Globisens

To niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach: bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć (128 000 próbek), wysoka częstotliowść pobierania danych 24 000 próbek na sekundę.

Zakresy i dokładności czujników

Ciśnienie powietrza Zakres:0 do 300 kPa  Dokładność:±2.5 kPa
Temperatura otoczenia Zakres:-10 do 50 °C  Dokładność:±1 °C
Natężenie Zakres:-1 do 1 A  Dokładność:±2 %
Dystans (Ruch) Zakres:0.2 do 10 m  Dokładność:±2 %
GPS Zakres: -  Dokładność:±3m
Światło Zakres:0 do 55,000 lx  Dokładność:±15 %
Mikfrofon Zakres:0 do 50 V  Dokładność: -
PH Zakres: 0 do 14 pH  Dokładność:±2%
Wilgotność Zakres: 0 do 100 %RH  Dokładność:±6 %(10%-  90%RH)
Poziom dźwięku Zakres: 58 do 93 dBa  Dokładność:±4dBa
Temperatura Zakres: -25 do 125  Dokładność:±2 °C
Wejście uniwersalne Zakres:-0 do 5 V  Dokładność:±2 %
Napięcie Zakres:-30 do 30 V  Dokładność:±2 %