Strona główna

Doposażenie podkarpackich przedszkoli z funduszy unijnych

Data dodania: sie 25 2016

W Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. Nr naboru: RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16

Wnioski można składać w terminie: od 29.08.2016r. do 30.09.2016r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 20 000 000,00 zł przy wkładzie własnym 10%

Dofinansowanie można uzyskać na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP).

Projekt ukierunkowany jest na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i dlatego umożliwia działania obejmujące m.in. następujące kategorie wydatków:

  • Dostosowanie i modernizacja pomieszczeń i istniejącej bazy przedszkolnej
  • Zakup i montaż wyposażenia w tym m.in. mebli, sprzętu TIK, oprogramowania itp.
  • Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  • Budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem oraz wiele innych. Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu


Opinie na temat korzystania ze sprzętu interaktywnego w Przedszkolach

Brytyjskie przedszkole Matematyczne „Fun&Math” potrzebowało angażującego narzędzia do edukacji oraz zabawy dla podopiecznych. Tablice interaktywne to świetne urozmaicenie zajęć.

Nasze przedszkole zamontowało monitory interaktywne w dwóch salach dydaktycznych. Dzieci mają dostęp do pisania, rysowania. Korzystają z wgranych przez Nauczycieli programów po polsku, angielsku, a także matematycznych.W naszym przedszkolu monitory interaktywne wykorzystywane są jako wzbogacenie zajęć. Służą również jako pomoc nauczycielom do przygotowywania ćwiczeń dla dzieci.

Małgorzata Andreas Brytyjskie Przedszkole Matematyczne „FUN7MATH”


Przedszkole Pod Wierzbami

Przedszkole potrzebowało nowoczesnego sprzętu do przekazywania wiedzy atrakcyjnej dla dzieci. Nauczyciele chcieli uczyć poprzez zastosowanie interaktywnych programów i animacji.
Nauczyciele w przedszkolu korzystając z interaktywnej formy przekazywania wiedzy zwiększyli zaangażowanie i uwagę dzieci.

B. Pawlak Przedszkole „Pod wierzbami”
w ŚremieZachęcamy do skorzystania z dofinansowania i doposażenia swoich placówek w Nowoczesne i interaktywne urządzenia oraz poszerzenie swoich kompetencji zawodowych.

Przesyłamy Państwu katalog  sprzętu chętnie wybieranego do przedszkoli. To sprawdzone urządzenia, bardzo dobrej jakości i doskonale sprawdzające się na zajęciach z dziećmi.

Oferta dla Przedszkoli - katalog